B i z i m H i k a y e m i z

H e r ş e y n a s ı l b a ş l a d ı . . .

Her şey mucizevi bir karşılaşma ile başladı. Üniversite yıllarından yarım kalmış bir hikayenin, 10 yıl sonra hiç ummadığımız bir anda, beklemediğimiz bir yerde bize “yeniden merhaba” demesi ile…

Eskişehir
İSTANBUL

Y e n i d e n M e r h a b a !

Bu yeniden merhaba için birimiz yıllarca Eskişehir ve ardından yıllarca İngiltere’de kimi güzel ama kimi çok zorlu bir serüvenden gelmişti. Birimiz ise, İstanbul’a takılıp kalmış, gitmek istemiş ama gidememiş zorlu yollardan geçmiş ve yorgun bir serüvenden çıkagelmişti. Sanki arada yaşanan 10 yıl, bu ikiliyi bir araya getirmek için yaşanmıştı, inişler, çıkışlar, farklı yollar…

K e ş i f

Bu ikili 10 yıl önce yarım bıraktığı bu hikayeyi yeniden keşfetmeye başladı. Kendi yollarını ararlarken de bir şeyi daha yeniden keşfettiler. Zeytini… Hayatın onları 6 ayda paketleyip Mudanya’da zeytin ağaçlarının içine sürüklemesi ile yüzyıllar önce keşfedilen ama dikkatli bakmadan, anlamaya çalışmadan farkına varılmayan zeytini yeniden keşfetmeye koyuldular. Eğitimler aldılar, okudular, araştırdılar, yeni insanlarla tanıştılar, bisikletlerine atlayıp keşfetmeye çıktılar.

 

Mudanya
FELOVIA

Z e y t i n ' i n P e ş i n d e

Felovia işte bu yolculuk… Bir keşfi tanıma ve yeniden keşfetme hikayesi. Yeni yolların heyecanı, öğrenmenin keyfi, damağın yeni tadı. Bu toprakların bize verdiği, hayatımızla birlikte hayalimizin de yol arkadaşı; zeytin ağaçları…

Felovia'nın Kaşifleri

B i z i m l e T a n ı ş ı n

KURUCU ORTAK

KURUCU ORTAK