Zeytinyağı Tüketimi, Ölümcül Bunama Riskini %28 Azaltıyor

Z e y t i n y a ğ ı T ü k e t i m i , Ö l ü m c ü l B u n a m a R i s k i n i % 2 8 A z a l t ı y o r

Facebook
Twitter
LinkedIn

Zeytinyağı, Akdeniz mutfağının vazgeçilmez bir parçası olmanın ötesinde, yemeklerinize lezzet katan bir şey olabilir. Bu hafta NUTRITION 2023 konferansında sunulan bir çalışmaya göre, zeytinyağı ölümcül bunama riskini azaltmaya yardımcı olabilir.

Harvard T.H. Chan Halk Sağlığı Okulu’ndaki bir bilim insanları ekibi tarafından yürütülen bu öncü çalışma, beslenme ve bunamayla ilişkisini araştıran ilk çalışma olma özelliği taşıyor. Araştırma, zeytinyağının beyin sağlığı için kullanımını destekleyen mevcut beslenme yönergelerini destekliyor.

Çalışma, otuz yıl boyunca 90.000’den fazla Amerikalının verilerini inceledi – 60.582 katılımcı kadındı, 31.801’i erkekti. Çalışma süresince, 4.749 katılımcı bunamadan öldü. Araştırmacılar, günde yarım yemek kaşığından fazla zeytinyağı tüketen katılımcıların, hiç veya nadiren zeytinyağı tüketenlere göre bunamadan ölme riskinin %28 daha düşük olduğunu buldular. Çalışma ayrıca, günde bir çay kaşığı margarin veya mayonezi zeytinyağı ile değiştirmenin, bunamadan ölme riskini %8-14 arasında azalttığını gösterdi.

Zeytinyağı Tüketimi, Ölümcül Bunama Riskini %28 Azaltıyor

Zeytinyağındaki antioksidanların kan-beyin bariyerini aşabiliyor

Çalışma gözlemsel niteliktedir ve neden-sonuç ilişkisini kanıtlamaz. Ancak yazarlardan biri olan Anne-Julie Tessier, RD, PHD, çalışmanın bulgularının genel diyet kalitesinden bağımsız olması, zeytinyağının bunama karşı koruyucu özelliği olduğunu gösterebileceğini, örneğin zeytinyağındaki antioksidanların kan-beyin bariyerini aşabilme özelliği, konusunda işaretler olduğunu düşündürmektedir.

Bunama, ciddi bilişsel yetilerin kaybına yol açan çeşitli durumlar için kullanılan genel bir terimdir ve günlük yaşamı ve aktiviteleri önemli ölçüde etkileyebilir. Alzheimer hastalığı, en yaygın görülen bunama türü olup tedavi olmaması nedeniyle ölümcül olarak kabul edilir ve 6 milyondan fazla Amerikalıyı etkilemektedir. Bu bulgular, bunun gibi yıkıcı durumlarla mücadelede umut ışığı getiriyor.

Bu yeni çalışma, önceki araştırmaları güçlendiren ve beslenmedeki sağlıksız yağların yerine zeytinyağı kullanılmasının kanıtlarını destekleyen bir çalışmadır. Basit yaşam tarzı değişikliklerinin, beslenmemizi değiştirme gibi, bu hastalıkların önlenmesine veya ilerlemesinin yavaşlatılmasına potansiyel olarak yardımcı olabileceğini düşündürüyor. Daha fazla araştırmaya ihtiyaç olsa da, zeytinyağı, bunamaya karşı beslenme silahımızda beklenmedik ama etkili bir müttefik olabilir.

Referans:
Tessier AJ, ve diğerleri. Olive oil intake and fatal dementia risk in two large prospective U.S. cohort studies. Presented at: NUTRITION; 22-25 Temmuz 2023; Boston.